Języki regionalne i mniejszościowe w Europie

26.09.2019
||

The Teaching of Regional or Minority Languages in Schools in Europe to pierwszy raport sieci Eurydice dotyczący nauczania języków regionalnych i mniejszościowych w szkołach w Europie. Jak wynika z raportu, uczniowie w Europie uczą się około 60 języków regionalnych lub mniejszościowych w ramach zajęć szkolnych. Z raportu dowiadujemy się jakie to języki i jak kraje organizują i wspierają ich nauczanie. Raport prezentuje także wybrane projekty edukacyjne promujące ciekawe inicjatywy w zakresie nauczania języków regionalnych/ mniejszościowych.

Pobierz raport w języku angielskim