Czas pracy nauczyciela

27.08.2019
|

W najnowszym raporcie Polskiego Biura Eurydice znajdują się informacje o wymiarze pensum nauczycielskiego, czasie obowiązkowej obecności w szkole oraz tygodniowym wymiarze czasu pracy w poszczególnych krajach. Ponieważ czas pracy nauczyciela jest definiowany w poszczególnych krajach na różne sposoby, pogrupowaliśmy kraje przypisując je do jednego z trzech modeli, przedstawiając jednocześnie szczegółowe informacje dotyczące czasu pracy nauczyciela w zależności od jego stanowiska, rodzaju szkoły, w której jest zatrudniony oraz wysługi lat.

Raport został opracowany na podstawie krajowych opisów systemów edukacji naszej sieci, a konkretnie rozdziału poświęconego zawodowi nauczyciela szkolnego i warunkom w jakich pracuje.

 

pobierz raport