Wczesna edukacja i opieka w Europie 2019

Najnowszy raport Eurydice “Kluczowe dane dotyczące wczesnej edukacji i opieki w Europie 2019” już jest dostępny! A w raporcie szczegółowy przegląd regulacji prawnych dotyczących tego etapu edukacji w Europie oraz analizy prowadzone w takich obszarach jak zarządzanie, dostępność miejsc w placówkach, program edukacyjny czy też monitorowanie i ewaluacja. Rozwiązania stosowane w poszczególnych krajach są porównywane z punktu widzenia najważniejszych odbiorców systemu wczesnej edukacji i opieki – dzieci i ich rodziców.

pobierz raport w języku angielskim