Seminarium Eurydice i Youth Wiki

21.05.2019
|

Zapraszamy na seminarium informacyjne, które odbędzie się 11 czerwca 2019 r. w siedzibie FRSE (Warszawa, Al. Jerozolimskie 142A).

Program seminarium Rejestracja online

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli resortów odpowiedzialnych za kreowanie polityki edukacyjnej i młodzieżowej, władz oświatowych, środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych, dyrektorów szkół, nauczycieli oświaty oraz wszystkich zainteresowanych tematyką edukacji i polityki młodzieżowej.

Podczas sesji poświęconej Eurydice uczestnicy dowiedzą się m. in. o:

  • sposobach realizacji wczesnej edukacji i opieki w Polsce i w Europie
  • wyzwaniach i szansach oferowanych przez edukację cyfrową
  • wybranych aspektach zawodu nauczyciela szkolnego i akademickiego w ujęciu porównawczym.

Podczas sesji Youth Wiki przestawione będą takie aspekty polityki młodzieżowej jak:

  • włączanie społeczne młodzieży i wolontariat
  • młodzież na rynku pracy
  • uczestnictwo młodzieży w życiu politycznym.

Podczas seminarium zostaną zaprezentowane również nowe i planowane publikacje Eurydice oraz zasady funkcjonowania narzędzi Eurydice i Youth Wiki.

Udział w seminarium jest bezpłatny.