Uchodźcy – dostęp do w szkolnictwa wyższego

Wielu uchodźców jest w wieku pozwalającym na podjęcie studiów, ale często nie są do tego przygotowani. Uczelnie nie zawsze dysponują narzędziami do pracy z tak trudnym studentem – słabo znającym język wykładowy, niekiedy wymagającym wsparcia psychologicznego po przeżytych traumach. Raport Integrating Asylum Seekers and Refugees into Higher Education in Europe analizuje w jaki sposób szkolnictwo wyższe w poszczególnych krajach jest przygotowane na przyjęcie coraz większej liczby uchodźców i osób poszukujących azylu w Europie.

link do publikacji