Edukacja domowa w Europie

Edukacja domowa dzieci w wieku obowiązku szkolnego w Europie. Regulacje prawne i praktyki występujące w poszczególnych krajach
Krótki raport publikowany po raz pierwszy przez sieć Eurydice prezentuje podstawowe informacje dotyczące ram prawnych umożliwiających realizację edukacji dziecka w domu. Podobnie jak w Polsce, w większości krajów rodzice lub opiekunowie chcący edukować dziecko w domu muszą otrzymać na to zgodę właściwego organu na poziomie lokalnym bądź centralnym i spełnić określone warunki np. posiadać odpowiednie, zdefiniowane w legislacji, minimalne kwalifikacje. Szczegóły rozwiązań różnią się znacznie w poszczególnych krajach – zainteresowanych tą tematyką zapraszamy do lektury raportu.

raport w języku angielskim