Sieci i punkty informacyjne UE działające w Polsce

22.10.2018
|

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w  Polsce opublikowało broszurę na temat działających w Polsce sieci i punktów informacyjnych, które specjalizują się w różnych aspektach  funkcjonowania  Unii  Europejskiej.  W broszurze znajdują się informacje dotyczące  poszczególnych sieci oraz ich dane kontaktowe. Za  pośrednictwem  działających  w Polsce  sieci  zainteresowane  osoby  mogą dowiedzieć się więcej o pracy UE w poszczególnych obszarach oraz aktywnie uczestniczyć w dialogu z jej instytucjami. Sieci, oprócz działań informacyjnych i promocyjnych, zajmują się również organizowaniem szkoleń i konferencji.

Pobierz broszurę