Monitor Edukacji i Szkoleń 2018

Najnowszy Monitor Edukacji i Szkoleń 2018 Komisji Europejskiej Education and Training Monitor  wpisuje się w debatę dotyczącą realizacji priorytetów europejskich oraz informuje o postępie jaki dokonały poszczególne kraje w osiąganiu wspólnych celów europejskich sformułowanych w strategiach „Europa 2020” oraz „Edukacja i szkolenia 2020”. Monitor  może służyć zarówno twórcom polityki europejskiej, jak i tym odpowiedzialnym za reformy systemów edukacji w poszczególnych krajach.

Część tomu pierwszego tegorocznej edycji Monitora jest w szczególności poświęcona tematowi edukacji obywatelskiej i kształtowaniu kompetencji obywatelskich.

Raport składa się z części porównawczej (tom 1) i 28 raportów krajowych (tom 2).  Można również skorzystać z krótkich opisów sytuacji w poszczególnych krajach oraz przejrzeć ciekawe infografiki i zestawienia zbiorcze oraz te przygotowane dla poszczególnych krajów. Od listopada będą stopniowo udostępniane różne wersje językowe raportu.

Dane przedstawione w raporcie zostały dostarczone przez Eurostat, OECD oraz sieć Eurydice.