The System of Education in Poland

5.09.2018
||

Nowe aktualne wydanie publikacji Polskiego Biura Eurydice przedstawiającej system edukacji w Polsce w języku angielskim zawiera:

  • informacje o reformie systemu oświaty (także w formie graficznej),
  • opisy i dane statystyczne dla poszczególnych poziomów kształcenia – od przedszkola po szkolnictwo wyższe i uczenie się dorosłych,
  • informacje o zawodzie nauczyciela, kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zapewnianiu jakości w edukacji
  • zwięzłe informacje praktyczne dostosowane do potrzeb odbiorcy zagranicznego, zarówno ucznia/studenta, jak i nauczyciela/wykładowcy.

Publikację polecamy szczególnie osobom zaangażowanym we współpracę międzynarodową w dziedzinie edukacji.

Wersja drukowana dostępna na zamówienie (do wyczerpania nakładu).

Pobierz raport w języku angielskim