Czas nauczania poszczególnych przedmiotów w Europie 2017/18

8.06.2018
|

Najnowsza wersja raportu Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe prezentuje czas nauczania poszczególnych przedmiotów w kształceniu obowiązkowym w 43 europejskich systemach edukacji w roku szkolnym  2017/18. Minimalny czas nauczania przedmiotów jest prezentowany w postaci wykresów w podziale na poszczególne kraje i poszczególne przedmioty. Czas nauczania jest podany w godzinach zegarowych.

W części porównawczej omówione zostały przedmioty ważne z punktu widzenia bieżących priorytetów europejskich: czytanie, pisanie i literatura w języku ojczystym, matematyka. Dużo uwagi poświęcono także przedmiotom przyrodniczym oraz społecznym obejmującym m.in. historię, geografię, wychowanie obywatelskie, filozofię. Dla przedmiotu język ojczysty prezentowane jest porównanie między minimalnym czasem nauczania tych przedmiotów określonym w regulacjach prawnych a czasem raportowanym przez nauczycieli i uczniów w badaniach międzynarodowych TIMSS i PISA.

raport w języku angielskim