Czerwiec, 2018 | .Eurydice.org.pl

Diagramy systemów edukacji 2017/18

27.06.2018
|

Najnowsze wydanie opracowania Polskiego Biura Eurydice Diagramy europejskich systemów edukacji 2017/18  pozwala prześledzić jak kraje europejskie zorganizowały swoje systemy edukacji. Analiza wykresów ułatwia znalezienie podobieństw i różnic na poszczególnych etapach edukacji od wychowania przedszkolnego po szkolnictwo wyższe. Na każdym wykresie oznaczony jest wiek, w którym dzieci mogą uczęszczać do przedszkola oraz rozpoczynają obowiązkową naukę (w przedszkolu lub w szkole podstawowej). Można też sprawdzić, które kraje…

Czytaj dalej »

Czas nauczania poszczególnych przedmiotów w Europie 2017/18

8.06.2018
|

Na lekcjach jakich przedmiotów europejscy uczniowie spędzają najwięcej czasu?

Czytaj dalej »