Raport Boloński 2018

23.05.2018
|

Jak kształtował się Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego w ostatnich trzech latach?

Na tak sformułowane pytanie odpowiada raport opracowany przez Eurydice, Eurostat, Eurostudent oraz ekspertów bolońskich The European Higher Education Area in 2018: Bologna Process Implementation Report (Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego. Raport z realizacji procesu bolońskiego). Opracowanie prezentuje szczegółowy przegląd różnych aspektów procesu bolońskiego z perspektywy różnych jego uczestników.

Raport zawiera dane jakościowe oraz szczegółowe statystyki dotyczące szkolnictwa wyższego w różnych obszarach tematycznych – od wymiaru międzynarodowego po mobilność i zagadnienia etyczne. Raport nawiązuje do trzech najważniejszych filarów Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, czyli trójstopniowej struktury studiów wyższych, uznawalności oraz zapewniania jakości, jak również do priorytetów wyznaczonych przez Komunikat Erewański z roku 2015 (proces dydaktyczny, włączanie społeczne oraz zatrudnialność).

Raport został opracowany we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Uniwersyteckim, Europejskim Związkiem Studentów oraz Europejskim Rejestrem Zapewniania Jakości w Szkolnictwie Wyższym.

Pobierz raport w języku angielskim