Eurydice ma nową europejską stronę internetową!

10.04.2018
|

Nowa strona Europejskiego Biura Eurydice zawiera trzy główne części:

  • raporty porównawcze
  • szczegółowe opisy systemów edukacji w 38 krajach
  • informacje prasowe i artykuły dotyczące edukacji.

Na stronie raporty można filtrować tematyczne i według roku wydania. Publikacje Eurydice obejmują wszystkie poziomy edukacji od wczesnej edukacji i opieki po szkolnictwo wyższe i kształcenie dorosłych.

Opisy systemów edukacji online są aktualizowane corocznie, a informacje o reformach krajowych systemów edukacji – trzy razy w roku.

Zapraszamy na europejską stronę Eurydice gdzie można znaleźć zaktualizowane informacje o tym jak działają systemy edukacji w Europie.