Monitor edukacji 2017

Najnowszy Monitor Edukacji i Szkoleń 2017 Komisji Europejskiej wpisuje się w debatę dotyczącą realizacji priorytetów europejskich w dziedzinie edukacji i szkoleń oraz informuje o postępie jaki dokonały poszczególne kraje w osiąganiu wspólnych celów europejskich sformułowanych w strategiach „Europa 2020” oraz „Edukacja i szkolenia 2020”. Monitor  może służyć zarówno twórcom polityki europejskiej, jak i tym odpowiedzialnym za reformy systemów edukacji w poszczególnych krajach.

Tegoroczna edycja Monitora jest w szczególności poświęcona tematowi nierówności jako wyzwaniu dla systemów edukacji. W raporcie przedstawiono m.in. wskaźniki edukacyjne odnoszące się do statusu ekonomicznego, społecznego i kulturowego uczniów, w tym dane dotyczące uczniów-migrantów.

Raport składa się z:

Na stronie Monitora można również skorzystać z interaktywnych map ułatwiających porównanie sytuacji w poszczególnych krajach oraz przejrzeć ciekawe infografiki i zestawienia zbiorcze oraz te przygotowane dla poszczególnych krajów.

Dane przedstawione w raporcie zostały dostarczone przez Eurostat, OECD oraz sieć Eurydice.