Edukacja obywatelska w Europie

Nowy raport Eurydice odpowiada na podstawowe pytania dotyczące nauczania edukacji obywatelskiej:

  • Jak jest definiowana i nauczana edukacja obywatelska w szkołach w Europie?
  • Jak oceniani są uczniowie i czy zdobywają wiedzę obywatelską także poza murami szkoły?
  • Jak przygotowywani są  nauczyciele do nauczania tego przedmiotu i jakiego typu wsparcie otrzymują?

Raport  Citizenship Education at School in Europe – 2017 odpowiada także na wiele innych pytań dotyczących nauczania edukacji obywatelskiej w szkołach w Europie m. in. poprzez przedstawienie przeglądu regulacji prawnych i zaleceń w tej dziedzinie odnoszących się do szkół publicznych. W publikacji można znaleźć informacje dotyczące następujących zagadnień:

  • Programy nauczania – organizacja i treści
  • Proces dydaktyczny i aktywne zaangażowanie
  • Ocenianie uczniów i ewaluacja pracy szkoły
  • Kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz oferowane im formy wsparcia.

Każde zagadnienie zostało zilustrowane szczegółowym opisem rozwiązań stosowanych w wybranym kraju.

Pobierz raport w j. angielskim Aneks do raportu j. angielskim