Krótko o nauczycielach akademickich - Brief

Sieć Eurydice opublikowała krótki przegląd – “Brief” – na podstawie obszernego raportu pt. Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff – 2017 opublikowanego w czerwcu 2017 r., który przedstawia szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli akademickich i ich zróżnicowanej sytuacji zawodowej w Europie. „Brief” przedstawia wybrane, najważniejsze wnioski z danych zebranych w 38 krajach sieci dotyczące takich zagadnień jak polityka w zakresie zarządzania kadrami, ścieżka rozwoju zawodowego, czy też warunki pracy i obowiązki dydaktyczne.

Autorzy proponują trzy ważne zagadnienia do dalszej dyskusji:

  • Zapobieganie nierównościom w dostępie oraz przebiegu kariery akademickiej,
  • Zapewnianie równowagi między autonomią uczelni a nadzorem sprawowanym przez szczebel centralny,
  • Usprawnienie procesu zbierania danych dotyczących różnych aspektów zawodu nauczyciela akademickiego.
Pobierz Brief

24 listopada (piątek) w godzinach 12.30 – 14.00 Eurydice zaprasza do udziału w inauguracji ww. publikacji w formie webinarium. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o skorzystanie z poniższego linka we wskazanym terminie.
Web streaming