Kształcenie nauczycieli w Finlandii

14.09.2017
|

Informacje na temat kształcenia przyszłych nauczycieli w Finlandii można znaleźć w raporcie Polskiego Biura Eurydice, który został opracowany na podstawie bazy danych „Countries” (Systemy edukacji on line).
W raporcie można znaleźć informacje dotyczące:

  • rodzajów nauczycieli
  • kształcenia nauczycieli na potrzeby poszczególnych typów placówek
  • warunków przyjęć na studia prowadzące do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich
  • programów nauczania, poziomu specjalizacji i efektów kształcenia
  • oceniania i certyfikacji
  • osób kształcących przyszłych nauczycieli
  • braku alternatywnych ścieżek kształcenia.
Kształcenie nauczycieli w Finlandii