Uwarunkowania studiowania za granicą

19.07.2017
|

Raport Tablica wyników mobilności studentów. Uwarunkowania studiowania za granicą informuje o postępie, jaki odnotowano w poszczególnych krajach w upowszechnianiu i ułatwianiu wyjazdów młodzieży na studia zagraniczne. Mobilność służy indywidualnemu rozwojowi studentów, zarówno w sferze społecznej, jak i akademickiej, i stanowi czynnik ułatwiający późniejsze znalezienie pracy. Mobilność studentów ma również pozytywny wpływ na same uczelnie i system szkolnictwa wyższego jako element procesu umiędzynarodowienia oraz czynnik sprzyjający podnoszeniu jakości oferty akademickiej.