Publikacja jubileuszowa Polskiego Biura Eurydice

9.06.2017
|

Tom rocznicowy zawiera wybór artykułów opracowanych przez ekspertów Polskiego Biura Eurydice w następujących obszarach tematycznych nawiązujących do wspólnych europejskich priorytetów edukacyjnych:

  • Wczesna edukacja i opieka
  • Przedwczesne kończenie nauki
  • Zawód nauczyciela
  • Edukacja językowa
  • Szkolnictwo wyższe.

W publikacji dwudziestolecia Eurydice można również znaleźć artykuł o historii i misji sieci autorstwa Larsa Bo Jakobsena, dyrektora Europejskiego Biura Eurydice, historyczny przegląd różnych nurtów badań edukacyjnych pióra Prof. Zbigniewa Sawińskiego oraz rozmowę z Anną Smoczyńską, wieloletnią koordynatorką Eurydice w Polsce, która opowiada o pionierskim doświadczeniu uruchomienia polskiego biura i swoich doświadczeniach ze współpracy w ramach sieci.

pobierz raport