Czerwiec, 2017 | .Eurydice.org.pl

Nauczyciele akademiccy w Europie

22.06.2017
|

Raport Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff przedstawia usytuowanie kadry akademickiej we współczesnym szkolnictwie wyższym, a w szczególności przedstawia wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli akademickich, proces rekrutacji do zawodu, warunki zatrudnienia oraz wpływ mechanizmów zapewniania jakości na ich sytuację zawodową.

Czytaj dalej »

Publikacja jubileuszowa Polskiego Biura Eurydice

9.06.2017
|

Tom rocznicowy zawiera wybór artykułów opracowanych przez ekspertów Polskiego Biura Eurydice w następujących obszarach tematycznych nawiązujących do wspólnych europejskich priorytetów edukacyjnych:

  • Wczesna edukacja i opieka
  • Przedwczesne kończenie nauki
  • Zawód nauczyciela
  • Edukacja językowa
  • Szkolnictwo wyższe.

W publikacji dwudziestolecia Eurydice można również znaleźć artykuł o historii i misji sieci autorstwa Larsa Bo Jakobsena, dyrektora Europejskiego Biura Eurydice, historyczny przegląd różnych nurtów badań edukacyjnych pióra Prof. Zbigniewa Sawińskiego…

Czytaj dalej »

Czas nauczania poszczególnych przedmiotów w Europie 2016/17

8.06.2017
|

Eurydice opracowała nową wersję publikacji Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe dotyczącej czasu nauczania poszczególnych przedmiotów w szkołach w Europie. Sieć zbiera tego typu dane od ponad 20 lat, a corocznie aktualizowane opracowania są dostępne na stronie internetowej Europejskiego Biura Eurydice od roku 2010.

Czytaj dalej »