Kluczowe dane o nauczaniu języków obcych w Europie (2017)

W raporcie można znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jak długo uczniowie uczą się języków obcych?
  • Jakie języki są najczęściej nauczane?
  • Czy nauczyciele języków obcych szkolą się za granicą?
  • Czy uczniowie-imigranci nieposługujący się językiem nauczania mogą liczyć na wsparcie językowe w szkole?
  • Oraz wiele innych ciekawych informacji.

Raport koncentruje się głównie na nauczaniu języków obcych, ale znajdują się w nim także informacje dotyczące obecności w programach szkolnych języków regionalnych, mniejszości narodowych i etnicznych oraz języków klasycznych. W opracowaniu są także dostępne informacje dotyczące wsparcia językowego dla nowo przybyłych uczniów- migrantów.

raport w języku angielskim