Marzec, 2017 | .Eurydice.org.pl

Przegląd ram kompetencji kluczowych – konsultacja

24.03.2017
|

Komisja Europejska pragnie zgromadzić opinie, aby przeprowadzić zmiany ram kompetencji kluczowych z 2006 roku w oparciu o sprawdzone informacje, w szczególności na następujące tematy:

  • mocne i słabe strony w stosowaniu ram kompetencji kluczowych z 2006 roku
  • obszary priorytetowe, w których zmiany zasad ramowych i określonych w nich definicji kompetencji są konieczne, aby odpowiedzieć na obecne i przyszłe potrzeby w dziedzinie kształcenia i szkolenia
  • narzędzia i procedury wspierające rozwój kluczowych kompetencji dla wszystkich.

Czytaj dalej »