Wyniki badania PISA 2015

6.12.2016
|

Polscy uczniowie osiągnęli wyniki powyżej średniej OECD we wszystkich trzech obszarach objętych badaniem PISA. Polacy zajęli 10 miejsce w Unii Europejskiej w rozumowaniu w naukach przyrodniczych, 4 w czytaniu i interpretacji i 6 w matematyce. Jednak ich wyniki są niższe niż podczas poprzedniej edycji badania w 2012 r. Po raz pierwszy uczniowie rozwiązywali zadania na komputerach.

Badanie PISA (Programme for International Student Assessment – Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) to największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie. Jest realizowane co 3 lata od 2000 roku we wszystkich krajach OECD, a także w kilkudziesięciu krajach partnerskich. W roku 2015 wprowadzono istotne zmiany w metodologii badania – przejście na pomiar komputerowy. Obniżenie wyników pomiędzy latami 2012 i 2015 odnotowano w większości krajów OECD. Nie wiadomo, czy zmiana sposbu przeprowadzenia testu przyczyniła się do spadku wyników.

Szczegółowe wyniki badania PISA 2015 są dostępne na stronie internetowej Instytutu Badań Edukacyjnych, który realizuje polską edycję badania.