Monitor Edukacji 2016

Raport Komisji Europejskiej  The Education and Training Monitor 2016  to piąte wydanie corocznej publikacji mającej na celu monitorowanie stanu edukacji i szkoleń w Europie. Monitor jest przeznaczony dla polityków edukacyjnych i informuje o najnowszych trendach oraz reformach w 28 krajach Unii Europejskiej. Raport prezentuje postęp w realizacji celów określonych dla edukacji w strategii „Europa 2020” oraz stanowi ważny wkład do oceniania sytuacji w poszczególnych krajach UE w ramach Semestru Europejskiego.

W Monitorze można znaleźć następujące informacje:

  • Część porównawczą prezentującą obecny stan edukacji europejskiej,
  • 28 szczegółowych raportów krajowych (w tym raport dotyczący Polski),
  • Odrębną stronę internetową z danymi uzupełniającymi.
Strona poświęcona Monitorowi Edukacji

Zapraszamy do korzystania z ciekawych interaktywnych map!