Opłaty za studia i wsparcie finansowe dla studentów

25.10.2016
|

W których krajach w Europie studenci studiują bezpłatnie, a gdzie za studia płacą najwięcej? Jaki rodzaj wsparcia jest dostępny dla studentów i kto z niego korzysta?

Eurydice opublikowała zaktualizowane coroczne opracowanie dotyczące opłat za studia oraz wsparcia materialnego dla studentów. Część porównawcza informuje o kosztach studiów i pomocy dla studentów w 42 systemach szkolnictwa wyższego, a szczegółowe informacje krajowe podają m. in. kwoty czesnego oraz stypendiów, zasady ubiegania się o kredyt studencki oraz wyjaśniają jak działa system opłat za studia i wsparcia materialnego studentów w danym kraju.