Struktury Europejskich systemów edukacji 2016/17

29.09.2016
|

Tegoroczna aktualizacja publikacji dotyczącej struktur systemów edukacji w Europie prezentuje w formie graficznej 43 systemy krajowe obejmujące etapy kształcenia od wczesnej opieki i edukacji po szkolnictwo wyższe.

Graficzna prezentacja systemów jest poprzedzona krótkim wstępem porównawczym prezentującym różne modele organizacyjne w edukacji przedszkolnej i w kształceniu obowiązkowym.

raport w języku angielskim