Education at a Glance 2016

22.09.2016
|

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju uznaje coroczne wydawnictwo „Education at a Glance, OECD Indicators” za jedną ze swoich najbardziej znaczących publikacji. Publikacja dostarcza bogaty, porównywalny oraz aktualny wachlarz zgrupowanych tematycznie wskaźników wraz z towarzyszącymi im informacjami dotyczącymi kontekstu politycznego oraz interpretacji danych.

Wskaźniki przedstawiają dane dotyczące uczestników edukacji, nakładów na edukację, kadry dydaktycznej oraz zasady działania systemów edukacji. Prezentują szeroki zakres wyników procesu kształcenia, np. osiągnięcia uczniów w poszczególnych przedmiotach, wpływ poziomu wykształcenia na zarobki oraz możliwości znalezienia pracy.

Pełna treść raportu Education at a Glance 2016, OECD Indicators  jest dostępna na stronie OECD.