Kalendarze roku szkolnego i akademickiego 2016/17

7.09.2016
|

Na zakończenie wakacji sieć Eurydice przygotowała informacje o kalendarzu szkolnym na rok 2016/17 oraz, mimo że większość studentów we wrześniu jeszcze odpoczywa, o kalendarzu akademickim.

Czas trwania wakacji szkolnych jest w poszczególnych krajach Europy bardzo różny ze względu na odmienne tradycje, kulturę czy też klimat. W niektórych krajach dzieci i młodzież mają częstsze i dłuższe przerwy w nauce podczas roku szkolnego i w związku z tym już od kilku tygodni uczęszczają do szkoły, podczas gdy w innych przerwy w nauce w trakcie roku są krótsze i wakacje trwają tam jeszcze we wrześniu. Jedynym okresem świątecznym wspólnym dla wszystkich krajów prezentowanych w kalendarzu roku szkolnego jest Boże Narodzenie. Natomiast instytucje szkolnictwa wyższego mają większą autonomię w organizacji procesu kształcenia niż szkoły, a różnice w kalendarzu zajęć akademickich i przerw w nauce występują nie tylko między poszczególnymi krajami, ale także między uczelniami.

Kalendarz roku szkolnego Kalendarz roku akademickiego