Posiłki w europejskich szkołach

6.05.2016
|

W ostatnim czasie w wielu krajach europejskich toczą się debaty poświęcone żywieniu dzieci w szkołach. Dane do niniejszego opracowania zostały zebrane za pośrednictwem forum Question&Answer sieci Eurydice w 2015 r.

Opisy krajowych rozwiązań dotyczące m.in. dystrybucji posiłków, opłat czy standardów i jakości żywności stworzono głównie na podstawie odpowiedzi czternastu państw na pytania postawione przez Polskie Biuro Eurydice.

Raport przygotowaliśmy w dwóch językach.

Posiłki w szkołach w Europie School Meals in Europe