Wskaźniki strukturalne służące monitorowaniu edukacji

Nowy raport Eurydice Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2015 został opracowany na potrzeby Komisji Europejskiej jako wsparcie i uzupełnienie dla jej nowej publikacji – Monitora Edukacji 2015.

Raport obejmuje 30 wskaźników wybranych do monitorowania systemów edukacji i szkoleń w Europie w pięciu kluczowych dziedzinach – wczesnej edukacji i opiece, osiągnięciach uczniów w zakresie umiejętności podstawowych, szkolnictwie wyższym, zwiększaniu szans na zatrudnienie oraz mobilności edukacyjnej. Dane opracowane przez Eurydice dotyczą roku 2014/15.