Monitor Edukacji i Szkoleń Komisji Europejskiej 2015

Nowa publikacja Komisji Europejskiej The Education and Training Monitor 2015 informuje o wyraźnej poprawie wskaźników dotyczących edukacji w krajach Unii Europejskiej, ale jednocześnie diagnozuje potrzebę dalszych inwestycji w tej dziedzinie w celu ułatwienia awansu społecznego osób, które nadal nie korzystają w wystarczającym stopniu z możliwości kształcenia.

Raport Komisji to czwarte wydanie corocznej publikacji mającej na celu monitorowanie stanu edukacji i szkoleń w Europie. Monitor informuje o postępie, jakiego dokonały poszczególne kraje w realizacji celów określonych dla edukacji w strategii „Europa 2020”. Raport stanowi także ważny wkład do oceniania sytuacji w poszczególnych krajach UE w ramach Semestru Europejskiego.

W Monitorze można znaleźć następujące informacje:

  • Część porównawczą prezentującą obecny stan edukacji europejskiej,
  • 28 szczegółowych raportów krajowych (w tym raport dotyczący Polski),
  • Odrębną stronę internetową z danymi uzupełniającymi.

Warto również skorzystać z ciekawych infografik przygotowanych dla najbardziej zapracowanych czytelników!