Informacje krajowe dotyczące wczesnej edukacji i opieki w Europie – aktualizacja 2014/15

12.11.2015
|

Opracowanie Early Childhood Education and Care Systems in Europe: National Information Sheets – 2014/15 to efekt aktualizacji danych krajowych zebranych na potrzeby publikacji „Kluczowe dane dotyczące wczesnej edukacji i opieki w Europie 2014”.

Krótkie informacje dotyczące wczesnej edukacji i opieki opracowane dla poszczególnych krajów prezentują takie elementy, jak: graficzna prezentacja sytemu, najważniejsze dane statystyczne, w tym odsetek dzieci objętych opieką, a także krótki opis wyjaśniający zasady działania placówek oraz najnowsze reformy w tej dziedzinie. Informacje te stanowią uzupełnienie wskaźników dotyczących opieki nad najmłodszymi dziećmi prezentowanych w dwóch raportach – publikacji KE „Monitor Edukacji 2015” oraz publikacji Eurydice poświęconej wskaźnikom strukturalnym dotyczącym monitorowania edukacji w Europie.