Opłaty za studia i wsparcie finansowe dla studentów 2015/16

W publikacji National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 2015/16  znajdziemy informacje dotyczące wysokości opłat za studia stacjonarne w uczelniach publicznych w Europie, kategorii studentów, którzy płacą za studia oraz istniejących w poszczególnych krajach systemów wsparcia finansowego dla studentów (stypendiów, pożyczek, ulg, itd.).