Zarobki nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie – 2014/15

Tegoroczna aktualizacja publikacji przynosi informację, że po latach stagnacji zarobki obu grup zawodowych omawianych w raporcie w większości państw w Europie zaczęły rosnąć. Podwyżki były w większości przypadków związane z reformą wynagrodzeń w sektorze publicznym oraz dostosowaniem zarobków do rosnących kosztów utrzymania w poszczególnych krajach.

 
Raport Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe – 2014/15 obejmuje krótką część porównawczą dotyczącą zarobków nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie w roku szkolnym 2014/15 oraz indywidualne fisze krajowe. Każda fisza składa się z dwóch części – pierwsza jest poświęcona zarobkom nauczycieli, a druga – dyrektorów szkół. Fisze zawierają szczegółowe informacje dotyczące rocznych zarobków brutto, wzrostu uposażenia w zależności od liczby lat przepracowanych w zawodzie i osiągniętego stopnia awansu zawodowego, wynagrodzeń za godziny nadliczbowe czy też dodatków do pensji związanych z podejmowaniem przez nauczycieli ponadstandardowych obowiązków.