Porównywanie egzaminów zewnętrznych z języka obcego w Europie – raport Komisji Europejskiej

Raport „Study on comparability of language testing in Europe” przedstawia 133 egzaminy z języka obcego przeprowadzane na poziomie krajowym w szkołach średnich pierwszego i drugiego stopnia w Europie. Jego zadaniem jest porównanie tych egzaminów pod kątem wykorzystania ich wyników do oceny poziomu umiejętności językowych europejskich uczniów. Z raportu wynika, że porównywalność wyników tych egzaminów może być osiągnięta pod warunkiem ich prezentowania w jednolitym formacie oraz poprzez zapewnienie odpowiednio wysokiej jakości procedur egzaminacyjnych we wszystkich krajach.