Egzaminowanie z języków obcych w szkołach w Europie

25.09.2015
|

Czy ogólnokrajowe szkolne egzaminy z języków obcych mają długą historię? Jaki jest cel tych egzaminów? Które języki i jakie umiejętności są najczęściej sprawdzane? Po odpowiedzi zapraszamy do raportu Languages in Secondary Education: An Overview of National Tests in Europe – 2014/15