Inauguracja nowego raportu sieci Eurydice podczas obchodów Europejskiego Dnia Języków w Polsce

23 września 2015 r. podczas konferencji rozpoczynającej tegoroczne obchody Europejskiego Dnia Języków w Polsce, organizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), Stowarzyszenie Europejskich Instytutów Kultury (EUNIC) oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej (KE) i Parlamentu Europejskiego w Polsce pod hasłem Ocenianie w edukacji językowej odbędzie się inauguracja nowego raportu sieci Eurydice poświęconego językom obcym pt. Languages in Secondary Education: An Overview of National Tests in Europe – 2014/15. Raport stanowi swego rodzaju przegląd egzaminów sprawdzających kompetencje językowe uczniów szkół średnich w Europie i porównanie ich głównych cech. Raport oraz wnioski z raportu opublikujemy wkrótce.