Zawód nauczyciela w Europie

10.07.2015
||

Raport The Teaching Profession in Europe: Practices, Perceptions, and Policies [Zawód nauczyciela w Europie: polityka, praktyka i odbiór społeczny]  koncentruje się na niemal dwumilionowej grupie nauczycieli zatrudnionych na poziomie szkoły średniej I stopnia (poziom gimnazjum, ISCED 2). Uwzględniono w nim m.in. przejście między etapem kształcenia a podjęciem pracy w zawodzie, doskonalenie zawodowe nauczycieli,  służbowe wyjazdy zagraniczne, warunki pracy.

cały raport w języku angielskim informacje o publikacji w języku polskim