Eurydice Brief Wczesna edukacja i opieka w Europie

Publikacja z serii Eurydice Brief obejmuje najważniejsze informacje zebrane w publikacji Kluczowe dane dotyczące wczesnej edukacji i opieki w Europie, Wydanie 2014raporcie opublikowanym wspólnie przez Eurydice i Eurostat w czerwcu 2014.

Publikacja prezentuje rożne rozwiązania stosowane w poszczególnych krajach Europy w dziedzinie wczesnej opieki i edukacji dla dzieci w wieku poniżej obowiązku szkolnego. Abstrakt podsumowuje także najważniejsze wyzwania w odniesieniu do upowszechniania dostępu do wczesnej opieki i edukacji oraz zapewniania jakości w tej dziedzinie, a także prezentuje sposoby radzenia sobie z opisanymi wyzwaniami w poszczególnych krajach.

Cały Brief w języku polskim