Eurydice Brief: Ograniczanie zjawiska wczesnego kończenia nauki w Europie

Publikacja prezentuje najważniejsze wnioski z raportu Ograniczanie zjawiska wczesnego kończenia nauki w Europie: polityka, strategie, działania

Wspólny raport Eurydice i Cedefop opisuje zjawisko stanowiące poważne wyzwanie w wielu państwach europejskich, tj. wczesne kończenie edukacji i szkoleń. Raport przedstawia typy działań, które są podejmowane w poszczególnych krajach w celu ograniczania skali tego zjawiska, wskazuje również na rolę poradnictwa edukacyjno-zawodowego i współpracy międzysektorowej we wsparciu uczniów zagrożonych zbyt wczesnym kończeniem nauki.

brief w jyzku angielskim