Czas nauczania poszczególnych przedmiotów 2014/15

W raporcie znajdziemy krótką informację porównawczą oraz dwa sposoby prezentacji czasu przeznaczonego na naukę w szkole – według krajów oraz według przedmiotów.

Analiza porównawcza sugeruje, że:

  • W edukacji obowiązkowej wszystkie kraje koncentrują się na kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów.
  • W szkole podstawowej główny nacisk kładzie się na naukę czytania i pisania w języku ojczystym (ok. 25 proc. czasu nauczania przeznaczonego na nauczanie wszystkich przedmiotów).
  • Matematyka zajmuje drugie miejsce, po języku ojczystym, pod względem odsetka czasu przeznaczonego na nauczanie poszczególnych przedmiotów z wynikiem 15 proc.
  • Więcej czasu przeznacza się na nauczanie języków obcych w szkołach średnich niż w podstawowych.

Zainteresowanych tematyką czasu nauczania przedmiotów szkolnych zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu w języku angielskim.

Raport w języku angielskim