Raport Komisji Europejskiej o bezrobociu młodzieży

17.04.2015
|

Jak zapobiegać i przeciwdziałać bezrobociu młodzieży?

Komisja Europejska opublikowała nowy raport Using Education and Training to Prevent and Combat Youth Unemployment badający zjawisko bezrobocia młodzieży. Niższy poziom wykształcenia to mniejsze szanse na zatrudnienie.

W raporcie znajdziemy próbę wyjaśnienia tej zależności poprzez analizę poszczególnych poziomów edukacji i ich wpływu na perspektywy zatrudnienia dla młodych. Raport przedstawia najnowsze reformy w dziedzinie edukacji i ich związek z sytuacją młodych na rynku pracy. Zaprezentowane są przykłady zakończonych sukcesem reform, w tym reforma polskiego systemu edukacji z roku 1999.

Autorzy analizują trzy kierunki reform:

  • działania na rzecz podnoszenia jakości edukacji, w tym efektów kształcenia w postaci konkretnych umiejętności zdobytych przez absolwentów,
  • działania na rzecz poprawienia dostępu do edukacji dla dzieci ze środowisk defaworyzowanych (ze szczególnym uwzględnieniem wczesnej edukacji i opieki),
  • wszelkie działania skierowane do młodych bezrobotnych.

Wyniki badań wskazują, że zapobieganie bezrobociu młodych jest skuteczne tam, gdzie działania są skierowane na wyposażenie młodzieży w konkretne umiejętności potrzebne na rynku pracy oraz zapewnienie wsparcia w krytycznym momencie przejścia z systemu edukacji na rynek pracy.