Nowa publikacja OECD

18.03.2015
|

Płeć dzieci a ich szanse edukacyjne

W jaki sposób płeć uczniów jest powiązana z ich wynikami na egzaminach? Z czego  może to wynikać? – to tematy poruszane w najnowszej publikacji OECD, stanowiącej pogłębioną analizę różnic rezultatów osiąganych w badaniach PISA przez dziewczynki i chłopców. Pełna treść raportu The ABC of Gender Equality in Education jest dostępna na stronie OECD.

Przy okazji przypominamy, że w 2010 roku sieć Eurydice opublikowała raport Różnice w wynikach nauczania a płeć uczniów: obecna sytuacja i działania podejmowane w Europie, który oprócz analizy wyników badań PISA zawiera również omówienie działań podejmowanych przez kraje europejskie na rzecz wyrównywania szans dziewczynek i chłopców.