Edukacja i szkolenia dorosłych

Raport Adult Education and Training in Europe: Widening Access to Learning Opportunities (Edukacja i szkolenia  dorosłych w Europie: łatwiejszy dostęp  do możliwości uczenia się)  to wszechstronny przegląd wyników badań i polityki europejskiej w zakresie kształcenia dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem działań umożliwiających podjęcie nauki przez dorosłych, których umiejętności i kwalifikacje nie odpowiadają obecnym oczekiwaniom rynku pracy.

cały raport w języku angielskim informacja o publikacji w języku polskim