Zapewnianie jakości w edukacji

Zapraszamy do zapoznania się z nowym raportem Eurydice poświęconym ewaluacji szkół w Europie. Głównym celem ewaluacji pracy szkoły jest podnoszenie jakości edukacji w całym systemie oświaty. Raport przedstawia informacje, zebrane w 31 europejskich krajach, dotyczące zarówno ewaluacji wewnętrznej jak i zewnętrznej. Z raportu wynika, że proces ewaluacji staje się coraz bardziej złożony i zdecentralizowany, biorą w nim udział coraz liczniej różne grupy/ strony uczestniczące w życiu szkoły, a wyniki ewaluacji są coraz częściej dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

cały raport w języku angielskim informacja o publikacji w języku polskim