Kluczowe dane dotyczące wczesnej edukacji i opieki w Europie

Raport ten poprzez porównywalne międzynarodowo wskaźniki ukazuje, co składa się na wysokiej jakości wczesną edukację i opiekę oraz za pomocą danych statystycznych i informacji zebranych na poziomie systemu opisuje ich strukturę, organizację i finansowanie w Europie. W publikacji poruszono szereg szczegółowych zagadnień ważnych dla twórców polityki edukacyjnej, takich jak: dostęp do wczesnej edukacji i opieki, zarządzanie, zapewnianie jakości, przystępność opłat, profesjonalizacja kadry, przywództwo czy sposoby wsparcia dzieci ze środowisk defaworyzowanych.

cała publikacja