Modernizacja szkolnictwa wyższego w Europie: dostęp do studiów, przeciwdziałanie niepowodzeniom w nauce i szanse na zatrudnienie

Mając na uwadze potrzebę wspierania procesu reform, sieć Eurydice przygotowała raport Modernizacja szkolnictwa wyższego w Europie: dostęp do studiów, przeciwdziałanie niepowodzeniom w nauce i szanse na zatrudnienie, który analizuje politykę i praktykę funkcjonowania szkolnictwa wyższego w następujących trzech aspektach:

  • Dostęp do studiów (access): czyli świadomość dostępności studiów wyższych oraz wymagań dotyczących wstępu na studia;
  • Przeciwdziałanie niepowodzeniom w nauce (retention): czyli postępy w realizacji programu studiów, w tym sposoby wspierania studentów mających trudności w nauce;
  • Szanse na zatrudnienie (employability): czyli sposoby wspierania studentów w przejściu z uczelni na rynek pracy.
cała publikacja