Benchmarki ET 2020 w Polsce i Europie

28.11.2014
|

The Education and Training Monitor prezentuje dane dotyczące realizacji europejskiej strategii „Education and Training 2020”. Raport ukazuje się po raz trzeci.  Oprócz analizy porównawczej przedstawiającej realizację celów  (benchmarków) ET 2020, „Monitor” zawiera opisy sytuacji w każdym z 28 krajów oraz interaktywną mapę ilustrującą poziom realizacji poszczególnych benchmarków. Spośród celów realizowanych w ramach strategii  ET 2020 Polska nadal wypada najlepiej w dziedzinie wczesnego kończenia nauki, natomiast najsłabiej – w kształceniu dorosłych.

raport w języku angielskim