Listopad, 2014 | .Eurydice.org.pl

Benchmarki ET 2020 w Polsce i Europie

28.11.2014
|

Ukazała się tegoroczna edycja raportu The Education and Training Monitor

Czytaj dalej »

Zapobieganie wczesnemu kończeniu nauki

21.11.2014
|

Wspólny raport Eurydice i Cedefop Tackling early leaving from education and training in Europe: Strategies, policies and measures opisuje zjawisko stanowiące poważne wyzwanie w wielu państwach europejskich, tj. wczesne kończenie edukacji i szkoleń.

Czytaj dalej »

Europejskie systemy edukacji – diagramy

21.11.2014
|

Czytelnik znajdzie w publikacji struktury systemów edukacji w poszczególnych krajach w przystępnej formie graficznej – w postaci diagramów.

Czytaj dalej »

Abstrakt o wczesnej edukacji i opiece

21.11.2014
|

Abstrakt obejmuje najważniejsze informacje zebrane w publikacji Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe, 2014 Edition – raporcie opublikowanym wspólnie przez Eurydice i Eurostat w czerwcu 2014.

Czytaj dalej »