Zarobki nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie

5 października świętowaliśmy Światowy Dzień Nauczyciela. Z tej okazji sieć Eurydice opublikowała raport:

Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe (aktualizacja 2014)

Raport prezentuje m.in. minimalne i maksymalne kwoty rocznych wynagrodzeń brutto nauczyciela i dyrektora szkoły w poszczególnych krajach oraz zmiany w wysokości tych wynagrodzeń w stosunku do poprzedniego roku. Z raportu dowiemy się również jakie są składowe pensji nauczyciela i dyrektora szkoły i na jakim szczeblu podejmuje się decyzje o ich wysokości.

cały raport w języku angielskim